Komunikaty

Home / Komunikaty

* Od poniedziałku 29 marca 2021 roku szkoła funkcjonuje

w trybie zdalnym

 

zajęcia praktyczne – zdalnie na zoomie (wybrane zajęcia praktyczne dla chętnych stacjonarnie w szkole)

zajęcia ogólnokształcące – zdalnie na zoomie i librusie

 

 

* Uczeń może być tylko zwolniony przez wychowawcę, w wyjątkowej sytuacji przez jednego z dyrektorów na podstawie zwolnienia przedstawionego przez rodzica/prawnego opiekuna (wysłane na librusie, w miarę możliwości z wyprzedzeniem a nie w ostatniej chwili chyba że, jest to sytuacja wyjątkowa)

 

 

* Z uwagi na bezpieczeństwo (sytuacja epidemiczna) decyzją instruktora wizażu obowiązkiem ucznia jest skomplementowanie personalnej kosmetyczki na zajęcia, wartość kosmetyków nie powinna przekraczać 200 zł w podstawie.

 

 

* Uczniowie w dniu realizacji zajęć z profilu kosmetycznego dzieleni są na 4 pracownie przez Panią Instruktor Izabelę Głowinkowską-Musiał koordynatora kształcenia zawodowego.

Podział uzależniony jest od:
– liczby uczniów w danym dniu (covid, trudności z dojazdem, bursa)
– konieczności wyrównania poziomu kształcenia
– podniesienia jakości kształcenia w zakresie kosmetologii
– sztywny podział na profilu kosmetycznym byłby niekorzystny dla uczniów w zakresie realizacji treści programowych i mógłby spowodować brak realizacji podstawy programowej

Wszelkie formy sprawdzania wiedzy są niezbędne i mają na celu bieżącą weryfikację wiedzy, bez której nie jest możliwe prowadzenie zajęć zawodowych modułowych.
Pojęcie sprawdzian, kartkówka jest pojęciem pejoratywnym.

 

W sprawach związanych z profilem kosmetycznym prosimy kontaktować się z Panią Instruktor Izabelą Głowinkowską-Musiał koordynatorem kształcenia zawodowego izabelamusial@op.pl