Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Jest to promocja kształcenia zawodowego. Uczniowie uzyskując z modułów zawodowych średnią ocen minimum 4,50 mogą otrzymać 3000 zł

W III edycji w roku szkolnym 2020/2021 w sumie 17 naszych uczniów otrzymało stypendium dla zawodowców