Librus

Home / Librus

W Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra obowiązuje zasada dokumentacji szkolnej na podstawie Librusa.

Librus to dziennik elektroniczny wspierający funkcjonowanie szkoły sprawiając, że szkoła staje się miejscem przyjaznym dla nauczycieli i edukacji uczniów.

Za pomocą systemu każdy rodzic oraz uczeń będzie mógł bezpłatnie:

  • sprawdzać oceny ucznia,
  • otrzymywać gotowe analizy jego postępów w nauce,
  • na bieżąco monitorować listy obecności,
  • korespondować z dowolnym nauczycielem,
  • odczytywać ogłoszenia szkolne,
  • sprawdzać plan lekcji,
  • przeglądać terminarz sprawdzianów i wydarzeń,
  • korzystać z pomocy technicznej.

Wystarczy zalogować się na swoje konto przez stronę https://rodzina.librus.pl, wpisując otrzymany od szkoły login i hasło. W przypadku utraty dostępu do konta należy skontaktować się z Dyrektorem ds. egzaminów Marcinem Urbańskim. Prosimy pamiętać, że z powodów formalnych z jednego konta w systemie Librus powinna korzystać jedna osoba.

Kontakt: Dyrektor ds. Egzaminów Marcin Urbański marcin.urbanski@anagra.pl 791179984 Elżbieta Powłoka powloka0@wp.pl tel. 42 612 12 71