Dla rodzica

Home / Dla rodzica

Usprawiedliwianie nieobecności Ucznia

1. Rodzic usprawiedliwia nieobecność Ucznia tylko na Librusie w formie prywatnej wiadomości do Wychowawcy.

2. Rodzic usprawiedliwia nieobecność Ucznia do 10 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (po tym terminie zostaje nieobecność nieusprawiedliwiona).

3. Uczeń nieobecny w szkole powyżej 7 dni (roboczych) w terminie 3 dni jest zobowiązany zaliczyć materiał, który był realizowany podczas nieobecności Ucznia.

Zakres tematyczny, temat zajęć jest zapisany w Librusie, w razie potrzeby Nauczyciel może wysłać dodatkową informację co należy zaliczyć (Librus).

4. Forma zaliczenia sprawdzianów, kartkówek, odpowiedzi ustnych to indywidualna decyzja Nauczyciela/Instruktora w ramach Przedmiotowego Systemu Oceniania.

 

Komitet klasy fryzjerskie i Czesne klasy kosmetyczne

1. Komitet dla klas 1 to 50 zł, komitet dla klas 2, 3, 4 to 30 zł (pojedyncze wpłaty bezpośrednio w sekretariacie na Woronicza, w przypadku większej grupy chcącej wpłacić na komitet ze względów sanitarnych, pieniądze należy przekazać wychowawcy na godzinie wychowawczej, w wyjątkowych sytuacjach wpłata na konto bankowe szkoły 44 1160 2202 0000 0003 1139 6493).

2. Czesne dla wszystkich klas kosmetycznych to 400 zł (wpłaty na konto bankowe szkoły 44 1160 2202 0000 0003 1139 6493, w tytule przelewu imię i nazwisko ucznia, która klasa, za jaki miesiąc jest przelew).