Rekrutacja

Home / Rekrutacja

Zasady rekrutacji do Technikum przy Łódzkiej Szkole Mody Kosmetologii Fryzjerstwa Anagra

Rekrutacja rozpoczyna się od października roku poprzedzającego naukę.

Zainteresowany Rodzic/Prawny Opiekun wypełnia formularz rekrutacyjny na stronie https://anagra.pl/zapisz-sie/ Sekretarz Szkoły telefonicznie potwierdza otrzymanie formularza i umawia na spotkanie rekrutacyjne w celu dopełnienia ostatecznych formalności (wpłacenie wpisowego i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych).

Uczeń zostaje zakwalifikowany na listę uczniów po spełnieniu wymagań rekrutacyjnych oraz dostarczeniu wymaganych dokumentów we wskazanym terminie.

 

Kryteriami branymi pod uwagę przez Organ Prowadzący Szkołę są:

  • zainteresowanie wybranym kierunkiem;
  • ocena z zachowania (nie może być naganne);
  • wynik egzaminu ósmoklasisty (nie jest brany pod uwagę);
  • szczególne osiągnięcia kandydata w zakresie wybranego kierunku (predyspozycje zawodowe).

 

Dokumenty niezbędne do ostatecznego zapisu do szkoły Anagra:

  • oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginał zaświadczenia o wyniku egzaminu ośmioklasisty,
  • zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie,
  • 3 zdjęcia.

 

Rodzice/Prawni Opiekunowie w celu powzięcia większej ilości informacji mogą zostać przez sekretarza szkoły umówieni z Organem Prowadzącym Szkołę

Sekretariat szkoły Anagra czynny jest codziennie w godz. 08:00-16:00

 

Łódź, ul. Łanowa 4, 91-103
tel. 42 632 50 60 & 42 652 17 66
tel. 506 915 267
sekretariat.lanowa@anagra.pl

 

W trakcie spotkania rekrutacyjnego będzie obecny jeden pracownik szkoły, mający maseczkę oraz rękawiczki i może być obecny jeden rodzic/prawny opiekun. W trakcie spotkania zostanie zachowana właściwa odległość pomiędzy pracownikiem szkoły a rodzicem/prawnym opiekunem.

Szkoła jest dezynfekowana. Po każdym spotkaniu rekrutacyjnym pracownik szkoły postępuje zgodnie z zalecaniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Podanie o przyjęcie do szkoły (PDF)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (PDF)

 

 

Zapisz się on-line