Formularz rekrutacyjny do Szkoły Mody Anagra®

Uzupełnij formularz rekrutacyjny podając podstawowe dane osobowe ucznia oraz Rodzica/Opiekuna prawnego.
Sekretarz Szkoły telefonicznie potwierdzi otrzymanie formularza i umówi Was na spotkanie rekrutacyjne w celu dopełnienia ostatecznych formalności (wpłacenie wpisowego i podpisanie umowy o świadczenie usług edukacyjnych).

Rekrutacja

Dane Ucznia

Wybierz kierunek

Dane Rodzica/Opiekuna